To-do-lijst voor de start van het nieuwe schooljaar: tips en tricks van een ervaren leerkracht


Vraag je je wel eens af wat leerkrachten van de lagere school zoal doen bij de start van een nieuw schooljaar?  Dit is mijn persoonlijke to-do-lijst.

Ik start het schooljaar altijd na 15 augustus. Ik probeer nog veel thuis te werken zodat ik het vakantiegevoel wat langer kan aanhouden. En ik kan dan ook nog wat langer slapen.

Vanaf 15/8 

Dit doe ik op school 

Klas opnieuw schikken 

De klas werd tijdens de vakantie grondig gepoetst. Alle meubilair staat opeengestapeld in de gang. Het eerste werk is de klas opnieuw geordend krijgen. Hier hoort wel wat denk- en schuifwerk bij. Afhankelijk van wat wel/niet werkte vorig schooljaar denk ik na over de opstelling. Reken hier op een dag werk.

Materiaal van de leerlingen op de lessenaars leggen

 Alle schriften, boeken, mappen, schrijfgerief, latten, scharen, ... krijgen een nummer. Dat is veel werk maar het voorkomt veel zoekwerk ("Van wie is deze lijm?") en ruzie ("Die pen was van mij!") tijdens het schooljaar. Daarna maak ik met het materiaal pakketjes op de lessenaars van de leerlingen. Ook dit is een dag werk. Vaak moet je nog iets bijbestellen of zelf spullen halen.

De praktische klasinrichting organiseren 

Waar moeten de knutselwerkjes hangen? Waar leg je de te verbeteren toetsen? Waar zet je de handleidingen? Waar komen de mappen van de kinderen? Nadenken over deze praktische zaken maakt het klasleven tijdens het schooljaar makkelijker voor jou en voor de kinderen.

De inhoud van de kasten ruimde ik in juni al op. Nu ga ik na of de inrichting praktisch en logisch is.

De klasdeur wordt versierd en ik hang de eerste wandplaten op.

Ritjes naar de Action, Zeeman, Hema, ... 

Tijdens het klaarmaken van je klas bedenk je hoe leuk/handig het zou zijn als daar nog een extra kast/map/boek/rekje/... zou staan. Dus reken nog op een half dagje shoppen.

Foto’s maken voor het eerste blogbericht op de klasblog 

Die van mij vind je hier: wegwijs5de.blogspot.be
Het werken op school gaat altijd trager dan gepland. Dat komt omdat er een komen en gaan is van collega's. Iedereen wil natuurlijk wat vertellen over de vakantie. En er moeten ook al zaken geregeld worden voor het komende schooljaar. 

Dit doe ik thuis 

Lesvoorbereidingen voor de eerste thema’s maken/updaten, de jaarplanning maken en educatieve uitstappen plannen

Dit deel neemt toch makkelijk meerdere dagen in beslag. Zeker als er een nieuw leerplan of een nieuwe handleiding is.

En dan zijn er nog een aantal werkjes die minder tijd in beslag nemen

  • de bestanden op dropbox sorteren
  • Google drive opruimen en ordenen 
  • Iomniwize klaarmaken voor een nieuw schooljaar 
  • de klasblog SuperKlas5 updaten 
  • mijn bureau thuis, boekentas en pennenzak opruimen 

Na de eerste personeelsvergadering 

Tijdens de eerste personeelsvergadering worden activiteiten en lessenrooster voor het komende schooljaar besproken en definitief vastgelegd.
Sommige zaken kan je dus pas na die eerste vergadering doen:
  • het lessenrooster opstellen de uitstappen vastleggen/reserveren 
  • de kalender op de klasblog aanvullen 
  • de jaarplanning afwerken 
  • de schoolagenda voor de eerste week invullen/plannen 
  • de presentatie voor de infoavond herwerken en aanvullen 

Klaar? 

Dan rest alleen nog het aftellen naar de nieuwe start.


๐Ÿ€Veel succes in het nieuwe schooljaar! ๐Ÿ€

 Meer lezen? 

Tips en checklists van andere leerkrachten vind je hier:

Reacties